20180830_174046.jpg

Fysioterapia

Fysioterapiassa helpotetaan liikettä eri keinoin ja näin lisätään asiakkaan toimintakykyä. Työikäisellä se merkitsee usein työkyvyn ylläpitoa ja iäkkäillä esimerkiksi mahdollisuutta asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kokonaisvaltainen hoito huomioi asiakkaan eri tarpeet ja auttaa jaksamaan. Fysioterapialla on olennainen osa kivun hoidossa. Kaikki menetelmät perustuvat tieteelliseen näyttöön.